Chào Mừng Quý Khách Ghé Thăm Website Của Chúng Tôi, Mọi Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ Qua Hotline :0937.978.674( Lưu Trúc) ! Trân Trọng Cảm Ơn Quý Khách
Hotline CSKH: 0937978674 0937978674
ĐIỆN LẠNH LƯU TRÚC| 0937.978.674

Máy lạnh Sharp 1HP

 • - Máy non-inverter 
  - Làm lạnh nhanh
  - Vận hành êm ái
  - 4 chế độ sử dụng: auto, làm mát, quạt gió, làm khô
 • sha-1HP
 • 3.500.000đ 4.000.000đ
 • 369

 • Thông tin sản phẩm

📌📌 𝗠𝗔́𝗬 𝗟𝗔̣𝗡𝗛 𝗟𝗚 𝟭𝗛𝗣 📌📌

- Máy non-inverter 
- Làm lạnh nhanh
- Vận hành êm ái
- 4 chế độ sử dụng: auto, làm mát, quạt gió, làm khô

-𝗠𝗮́𝘆 𝗹𝗮̣𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗹𝘆́ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉, 𝟭 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 đ𝗮̣̆𝗰 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗻𝗼̂̉𝗶 𝗯𝗮̣̂𝘁 𝗰𝗵𝗼 𝗱𝗼̀𝗻𝗴 𝗺𝗮́𝘆 𝗻𝗼𝗻-𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗿 💰

-𝗠𝗮́𝘆 𝗹𝗮̀𝗺 𝗹𝗮̣𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 -𝗠𝗮́𝘆 𝗯𝗲̂̀𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗵𝗮̣𝘆 𝗸𝗵𝗮́ 𝗲̂𝗺

-𝗠𝗮́𝘆 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗹𝘆́ 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗰𝗼̀𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗺𝗼̛́𝗶, 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗵𝗶̀𝗻𝗵

- 𝗠𝗮́𝘆 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘇𝗶𝗻, 𝗱𝗮̀𝗻 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗾𝘂𝗮 𝘀𝘂̛̉𝗮 𝗰𝗵𝘂̛̃𝗮 Đ𝗔̂𝗬 𝗹𝗮̀ 𝗱𝗼̀𝗻𝗴 𝗺𝗮́𝘆 𝗽𝗵𝘂̀ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗯𝗶̣ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮́ 𝗹𝗮̂𝘂. 𝗧𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗲̂́𝗰 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗺, 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗺𝗮̀ 𝗹𝗮̣𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝗰 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗮̣ 🤗

🎁🎁🎁𝗧𝗛𝗔𝗠 𝗞𝗛𝗔̉𝗢 𝗧𝗛𝗘̂𝗠 𝗡𝗛𝗜𝗘̂̀𝗨 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛 𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗨̛𝗨 Đ𝗔̃𝗜 𝗖𝗛𝗢 𝗤𝗨𝗬́ 𝗞𝗛𝗔́𝗖𝗛 𝗛𝗔̀𝗡𝗚 𝗢̛̉ 𝗕𝗘̂𝗡 𝗗𝗨̛𝗢̛́𝗜 𝗡𝗛𝗘́ 𝗔̣🎁🎁🎁

✨𝗕𝗮𝗼 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗮̣̂𝗻 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗸𝗵𝘂 𝘃𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗖𝗠

✨𝗕𝗮𝗼 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗹𝗮̆́𝗽 đ𝗮̣̆𝘁

✨𝗕𝗮̉𝗼 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗱𝗮̀𝗶 𝗵𝗮̣𝗻

✨𝗞𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗺𝘂𝗮 𝘀𝗼̂́ 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗼́ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗼̂́𝗶 𝘂̛𝘂 𝗮̣

✨𝗠𝗼̂̃𝗶 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗵𝗮̂𝗻, 𝗯𝗮̣𝗻 𝗯𝗲̀ 𝗺𝘂𝗮 𝗺𝗮́𝘆 𝗯𝗲̂𝗻 𝗲𝗺 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗼́ 𝗾𝘂𝗮̀ 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗻𝗵𝗲́ 𝗮̣

✨𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗹𝗮̆́𝗽 𝗺𝗮́𝘆 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗴𝗮̂́𝗽

🌟🌟𝗡𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗺𝗮́𝘆 𝗹𝗮̣𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗹𝘆́, 𝗺𝗮́𝘆 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗯𝗲̂𝗻 𝗲𝗺 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗴𝗶𝗮́ 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝗻𝗵𝗮. 𝗟𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂ 𝗻𝗴𝗮𝘆 đ𝗲̂̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗸𝗵𝗮̉𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝗺𝗮́𝘆 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗮́𝗼 𝗴𝗶𝗮́ 𝘀𝗼̛́𝗺 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗲́ 𝗮̣.🌟🌟

☎️𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟬𝟵𝟯𝟳.𝟵𝟳𝟴.𝟲𝟳𝟰

📍𝗫𝗲𝗺 𝗺𝗮́𝘆 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝘁𝗮̣𝗶: 𝟳𝟮 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘀𝗼̂́ 𝟮, 𝗣. 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗛𝘂̛𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗮̀, 𝗤. 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗧𝗮̂𝗻, 𝗧𝗣.𝗛𝗖𝗠Sản phẩm cùng loại

Đăng ký nhận tin khuyến mãi

Gửi thông tin của bạn để nhận được các chương trình mới nhất!

Zalo
Hotline
0